PARİS İKLİM ANLAŞMASI'NI ONAYLAYAN TÜRKİYE’NİN ULUSAL KATKI BEYANI VAR MI?

Evet. Türkiye, 2030 azaltım hedefini 2022’de güncellemiştir.

Türkiye, 2022 yılında Kasım ayında Mısır’da gerçekleştirilen 27. İklim Zirvesi’nde (COP27) 2015’te verdiği 2030 iklim hedefini %41 artıştan azaltım olarak güncelledi. 2015’teki baz senaryoya dayandırılan hedef, Türkiye'nin emisyonlarının herhangi bir önlem alınmazsa 2030'a kadar 1.175 MtCO2e’ye çıkacağını varsayıp, idarenin alacağı önlemlerle 700 MtCO2e civarına indirileceğini öngörüyor. Bu güncel hedef emsiyonların, 2020 düzeyine göre %33 oranında artacağının hedeflendiği anlamına geliyor. 

Türkiye'nin 2030 İklim Hedefi'ni mutlak azaltım olarak güncellemesi gerekmektedir. Mutlak azaltım, emisyonların bugünden itibaren azaltılmaya başlanması demektir. 

Paris İklim Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla tüm devletlerin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası bir anlaşmadır. 

2 Aralık 2015'te Paris'te düzenlenen COP21'de 197 hükümet tarafından tarafından kabul edilmiş ve 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girmiştir. Günümüz itibariyle, 192 ülke ve Avrupa Birliği olmak üzere Anlaşmanın 193 tarafı var.  

Anlaşma, iklim krizinin önüne geçmek için küresel sıcaklık artışını 2°C ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5°C’nin altında tutmayı amaçlar.