KRİTİK EŞİK 1,5°C

İklim değişiyor. Nedeni, sera gazı emisyonlarına bağlı olarak artan küresel sıcaklık.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), insan kaynaklı iklim değişikliğinin riskleri hakkında bilimsel çalışmalarda ve çözüm önerilerinde bulunuyor. IPCC, küresel ortalama sıcaklıklar için 1,5℃ eşiğinin altında kalma uyarısında bulunuyor. 1,5℃ sınırı, dünyada yaşamı mümkün kılan ekosistemlerinin ve ona bağlı canlı yaşamının güvenliği ve devamlılığı için kritik öneme sahip. Ancak, küresel sıcaklık sanayi öncesi döneme göre 1,1℃ yükseldi bile!

Küresel ısınma şimdiden, kuraklık ve seller gibi aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme ve Arktik buzulunun erimesi olarak etkilerini göstermeye başladı. 1,5ºC sınırı, bu olumsuzlukların etkilerini azaltmanın yanı sıra sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun önlenmesi için de kritik öneme sahip.

Türkiye’nin 2021 yılında onayladığı Paris İklim Anlaşması, iklim krizinin önüne geçmek amacıyla tüm devletlerin ortak hareket etmeleri gerektiğini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşma. Anlaşma, iklim krizinin önüne geçmek için küresel sıcaklık artışını en fazla 2℃ ile sınırlandırmayı, mümkünse 1,5℃’nin altında tutmayı amaçlıyor.