FOSİL YAKIT SAYACI

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı 6 Ekim 2021'de onaylamasının üzerinden geçen sürede kömür, gaz ve petrolden oluşan fosil yakıt ithalatı için ödenen para

"Bu sayaç Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın tarafından aylık olarak yayımlanan enerji ithalat maliyeti verilerine dayanarak hazırlandı. Burada paylaşılan maliyetin çok büyük bir bölümü kömür, gaz ve petrol ithalatından kaynaklanmaktadır. TCMB verileri yaklaşık 2 ay geriden paylaşıldığı için son 2 aylık veriler geçmiş profilden yararlanarak tahmin edilmiştir. TCMB yeni verileri açıklandıkça sayaç güncellenecektir."
TOPLAM: $
Fosil yakıtlara harcanan bu para yeşil çözümler için harcansaydı, şunlara sahip olabilirdik:
ÇATI TİPİ
GÜNEŞ PANELİ
GÜNEŞ ENERJİ
SANTRALİ (1 MW)
RÜZGAR TÜRBİNİ
(4 MW)
ISI
POMPASI

Enerji üretimi için kullandığı fosil yakıtların (petrol, gaz ve kömür) %78'ini ithal eden Türkiye'nin fosil yakıt ısrarı, bize enerjide dışa bağımlılık, yüksek faturalar, giderek kötüleşen hava, su ve toprak kirliliği ile artan sağlık sorunları olarak geri dönüyor. İklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmesi için yenilenebilir çözümleri hızla arttırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve elektrifikasyonu yaygınlaştırmak için önlemler alması her zamankinden daha önemli ve acil.